SANDRA

Puno hvala ljubaznim djelatnicima autoškole na uloženom trudu i stručnosti. Posebno hvala instruktoru Sanjinu na savjetima, odličnom pristupu i prijateljskom odnosu😊