ROBERT

Hvala svim ljubaznim djelatnicima autoškole, a posebno instruktoru Alanu. Pohvale i preporuke i za autoškolu i za instruktora Alana.