ROBERT

Ovom prigodom bih se htio zahvaliti Autoškoli “AS” na visokoj razini profesionalizma te time i odlične pripreme kandidata. Posebice bih se htio zahvaliti predavaču MARIJU KIŠURU, koji je svojim načinom obuke za polaganje ispita iz prometnih propisa, velikim dijelom zaslužan za moj prolazak na ispitu iz prvog pokušaja. Još više, htio bih se zahvaliti mom instruktoru vožnje, ALANU ĐULABIĆU, na strpljenju, uviđavnosti, ali i prenošenju znanja koje mi je omogućilo da ispit iz vožnje isto položim iz prve.
Preporučam Autoškolu “AS” svima koji su u dvojbi i sa sigurnošću mogu reći da nećete pogriješiti, ako ju upišete.
Lijep pozdrav svima! 🙂