PIA

Puno hvala predavaču i instruktoru Mariu Kišuru na svoj stručnosti, savjetima i prijateljskom odnosu za vrijeme predavanja i vožnje 🙂