NIKOLINA

Ispit sam položila iz prve i željela bi se zahvaliti svim djelatnicima autoškole i instruktoru Mariu.