MONIKA

Puno pohvala za profesionalnu obuku i najboljeg instruktora Florijana 🙂