MIRNA

Sve ispite polozila sam iz prve. Hvala ljubaznim djelatnicima autoskole a posebno instruktoru Mariu na trudu i strpljenju tijekom obuke 🙂