MARTINA

Hvala instruktorima Kljajiću i Marinku na trudu, stručnosti i strpljenju 🙂