MARIO

Preporuke i pohvale za sve u autoškoli AS, a posebno instruktora Sanjina Kelnerića.