KARLO

Sve ispite položio sam iz prve i hvala instruktoru Zdenku na super odnosu tijekom obuke.