JOSIPA

Puno hvala instruktoru Alanu na svom trudu, strpljenju i stručnoj obuci, te što me je naučio svemu da sam ispit položila iz prve 🙂