IVANA

Hvala Jasmini, Mariju i Marinku! Hvala cijeloj ekipi autoškole AS. Zahvaljujem se najboljem predavaču Mariju Kišuru na zanimljivim predavanjima!!
A veliko hvala svom 🔝 instruktoru Marinku!! Hvala na strpljenju, trudu, svim savjetima, te profesionalnom i prijateljskom odnosu. Budite svi i dalje takvi, jer ekipa je vrhunska! Topla preporuka svima za najbolju autoškolu AS!! 😊😊🎉