HRVOJE

Ispit sam položio iz prve i sve pohvale i preporuke za instruktora Maria Kišura.