FILIP

Hvala autoškoli i instruktoru Florijanu Baričeviću na prijateljskom, a opet profesionalnom pristupu. Sve preporuke