EMIL

Hvala svim djelatnicima autoskole na ljubaznom odnosu a posebno instruktoru Mariu na profesionalnosti.