DORA

Hvala predavaču i instruktoru Mariu na strpljenju i prijateljskom pristupu!