DAVOR

Ispit za A kategoriju položio sam iz prve i puno hvala instruktoru Mariu na stručnosti i ostalim ljubaznim djelatnicima autoškole.