GLORIJA

Pohvale za sve djelatnike autoškole, a posebno za instruktora Roberta Žigulića. Hvala