Novi tečaj B kategorije počinje u četvrtak 18.04., a nakon toga 06.05. i 22.05. 2024. Predavanja...

VIŠE

Online ispit A

Imate 38 pitanja
Ukupno možete postići 120 bodova
Za prolaz je dovoljno 108!

 

1. Što je prometna traka?(2 boda) obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom smijeru
uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka
2. Što je najveća dopuštena masa vozila? (2 boda) masa vozila zajedno s njegovom nosivošću
masa vozila s teretom u vozilu i na vozilu
3. Koje uvjete za upravljanje vozilom u prometu na cesti mora imati vozač? (2 boda) tjelesnu i duševnu sposobnost
potrebno znanje i vještine
osobni automobil u vlasništvu
4. O čemu ovisi kulturno ponašanje sudionika u prometu? (2 boda) o njihovoj općoj kulturi
o njihovom odgoju
o motiviranosti sudionika za kulturno ponašanje u prometu
5. Kada vozač reagira brže? kada posjeduje potrebne vještine
kada je umoran
kada je pod utjecajem alkohola ili droga
6. Kada dolazi do zanošenja vozila u zavoju? (2 boda) kada je centrifugalna sila veća od raspoložive bočne sile trenja
kada je raspoloživa bočna sila trenja veća od centrifugalne sile
7. O čemu ovisi vrijeme reagiranja vozača? (2 boda) o psihomotoričkim sposobnostima vozača
o pozornosti vozača
o vrsti i stanju kočnica
8. Što obilježavaju privremeni prometni znakovi?(2 boda) opasnosti privremenog obilježja
stalna ograničenja ili zabrane
privremena ograničenja i zabrane u prometu
9. Koji oblik, u pravilu, imaju prometni znakovi izričitih naredaba?(2 boda) oblik kruga
oblik trokuta s vrhom okrenutim premd gore
oblik pravokutnika
10. Na kojoj se propisanoj udaljenosti od mjesta prometne nesreće postavlja sigurnosni trokut na cesti izvan naselja?(2 boda) prema procjeni vozača
najmanje 150 metara
najmanje 100 metara
11. Koji sudionici u prometu se, u pravilu, slabo uočavaju noću?(2 boda) pješaci
neosvijedjeni biciklisti
vozači teretnih automobila
12. Koja svjetla za osvjetljavanje ceste, u pravilu, vozač vozila upotrebljava?(2 boda) kratka svjetla
duga svjetla
pozicijska svjetla
13. Zbog čega morate dobro procijeniti brzinu vozila koja nailaze cestom na koju se uključujete?(2 boda) zbog toga da ne dođe do ometanja vozila koja nailaze tom cestom
zbog toga da ne dođe do ugrožavanja vozila koja nailaze tom cestom
zbog toga da se možete što kasnije uključiti na tu cestu
14. Kada vozač vozilom ne smije početi pretjecati drugo vozilo?(2 boda) ako nakon pretjecanja ne može zauzeti položaj u prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja
ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna
ako je vozač vozila ispred na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava pretjecati
15. Kolika mora biti najmanja širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustav-ljenog ili parkiranog vozila do suprotnog ruba kolnika?(2 boda) metara
16. Što se obilježava strelicama na kolniku u situaciji kao na slici?(3 boda) obvezan smjer kretanja vozila
usmjerivanje prometa
obvezno zaustavljanje vozila
17. Kako ćete se ponašati tijekom vožnje u situaciji kao na slici?(3 boda) voziti s upaljenirn dugim svjetlima
predvidati rnogućnost dolaska vozila iz suprotnog smjera
voziti na potrebnom razmaku prema uvjetima vidljivosti
18. Vozite cestom u naselju brzinom 50 km na sat u situaciji kao na slici. 0 čemu morate voditi računa?(3 boda) o pješaku
o potrebnom razmaku
o prometnim svjetlima
19. Koji od prometnih znakova pripada znakovima izričitih naredaba?(3 boda) Upišite odgovor u kvadratić
20. Što označuje žaruljica na instrumentnoi ploči sa simbolom kao na slici?(3 boda) tlak ulja u rnotoru
punjenje akumulatora
temperaturu rashladne tekućine
21. Prema položaju automobila ispred vas na prometnoj traci kako bi trebao postupiti vozač tog automobila u situaciji kao na slici?(4 boda) skrenuti udesno
voziti kroz raskrižje ravno
skrenuti ulijevo
22. Autobus je zaustavijen u situaciji kao na slici. Koje opasnosti možete predvidjeti?(2 boda) kontrolu karata u autobusu
iznenadnu pojavu djece ispred autobusa
iznenadno pretrčavanje djece preko kolnika
23. Koji prometni znak označuje blizinu mjesta na kojemu se nalazi pješački prijelaz?(3 boda) Upišite odgovor u kvadratić
24. Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?(3 boda) na položaj ceste s pravom prednosti prolaska
na obvezno zaustavljanje
na obvezan srnjer vožnje
25. Kojim je motornim vozilima nakon ovoga prometnog znaka zabranjen promet?(3 boda) vozilama na tračnicama
svim motornim vozilima osim motociklima bez prikolice i mopedima
motociklima bez prikolice i mopedima
26. Kojom brzinom je dopušteno voziti ulaskom u naselje u situaciji kao na slici?(3 boda) brzinom većom od 70 km na sat
brzinom do 70 km na sat do prvoga raskrižja
brzinom do 70 km na sat kroz cijelo naselje
27. Vozeći cestom naiđete na mjesto obilježeno ovim prometnim znakom. Kako ćete postupiti?(3 boda) ako nema pješaka, pažijivo nastaviti vožnju
ako ima pješaka, stati i propustiti pješake
ako je pješak tek stupio na kolnik, obići ga na sigurnom razmaku
28. Što se na cesti označuje pločom kao na slici?(3 boda) zapreka na cesti
bočne smetnje na cesti
zavoj na cesti
29. Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik u situaciji kao na slici?(5 boda) zabranu prolaska za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policijskog službenika
dopušten prolazak svim sudionicima koji nailaze s bočnih strana policijskog službenika
dopušten prolazak svim sudionicima u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke policjskog službenika
30. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?(4 boda) zaustaviti se i propustiti pješake preko obilježenoga pješačkog prijelaza
nastaviti vožnju istom brzinom i biti pripravan na iznenadno kočenje
nastaviti skretanje ulijevo smanjenom brzinom pazeči na pješake
31. Na što upućuju, u situaciji kao na slici, strelice na kolniku?(3 boda) na obvezan srnjer kretanja
na namjenu prometne trake
na prestrojavanje na dva bliža raskrižja
32. U koliko smjerova se odvija promet u tunelu, u situaciji kao na slici?(4 boda) u jednorn smjeru
u dva smjera
33. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?(4 boda) omogućiti sigurno uključivanje autobusa u promet
upotrijebiti zvučni znak upozorenja i povećati brzinu
omogućiti uključivanje autobusa u promet uz naglo kočenje vašeg vozila
34. Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje u promet na autocesti u situaciji kao na slici?(3 boda) traku za zaustavljanje u nuždi
desnu prometnu traku
traku za ubrzavanje
35. Približavate se vozilom raskrižju u situaciji kao na slici? Kako ćete postupiti?(7 boda) propustiti crveni automobil
voziti prije crvenog automobila
36. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?(7 boda) propustiti vozilo koje nailazi s moje desne strane
voziti prije vozila koje dolazi iz suprotnog smjera
propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera
37. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?(7 boda) voziti prvi kroz raskrižje
propustiti vozilo hitne pomoći
propustiti vozilo policije
38. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?(7 boda) propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila
propustiti osobni automobil i voziti prije motocikla
propustiti oba vozila
Niste točno odgovorili na OBAVEZNO pitanje!